Pensja Prezesa Zarządu na poziomie prawie 20 TYSIĘCY złotych miesięcznie, rozdmuchana do granic niemożliwości Rada Nadzorcza i hojność spółki przy sponsorowaniu niemal wszystkiego "co się rusza" - to współczesny obraz polickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. No, no! Bogata firma, ale ... Skąd oni mają na to wszystko pieniądze? My już wiemy! Gwarantujemy, że odpowiedź na to pytanie niejednego wyborcę "zwali z nóg". 

Wieszcz Robert Matera mawiał: "być rządzonym oznacza (pod pretekstem dbałości o dobro ogółu) być zmuszanym do płacenia". I jest to sedno sprawy, której na imię polityka finansowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach. Jak bardzo jesteśmy nieświadomi drenerowania naszych kieszeni? Oj bardzo! No ale od początku ...

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, firma posiadająca koncesję ustala finansową taryfę, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których jest mowa w art. 44 - 46 w/w ustawy. I tu dochodzimy do sedna sprawy.

Jaką taryfę dla "ceny ciepła" (przekazywanego PEC) ustalono dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" SA? Odpowiedź: na poziomie 17,32 zł/GJ. Za ile PEC odsprzedaję otrzymane od GA "ciepło" swoim odbiorcom? Odpowiedź: za 55,91 zł/GJ. Uwaga! Podwyżka na poziomie 322%!

Inny wskaźnik też wart jest uwagi. Cena miesięczna "zamówionej mocy cieplnej", przekazywanej przez Grupę Azoty, kształtuje się na poziomie 3.124,92 zł/MW. Za ile PEC odsprzedaje w/w miesięczną usługę odbiorcom? Za "jedyne" 5.218,68 zł/MW! Ot drobna różnica.

Stawianie pytań o to gdzie jest aż 6-osobowa Rada Nadzorcza PEC, której przewodniczy Zbigniew Wyrwicz, wydaje się być bezcelowe. Zabawa naszymi "portfelami" trwa w najlepsze, o czym świadczy roczne wynagrodzenie Pana Prezesa PEC Cezarego Arciszewskiego na poziomie 232.273,39 złotych. Jak dodamy do tego jego dietę jako Przewodniczącego Rady Powiatu (21.609,12 złotych) oraz dochody z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Portu Police (18.476,47 złotych) to okaże się, że jest to NAJLEPIEJ zarabiający samorządowej Gminy Police. No ale kto bogatemu zabroni ...

Na koniec należy przypomnieć, iż Gmina Police posiada obecnie zadłużenie na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Ten ogromny dług publiczny, w ciągu kilkunastu ostatnich lat, "wywołały" oczywiście Krasnoludki ...

Adam Wosik