Na początku marca 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie miała odbyć się rozprawa z powództwa Powiatu Polickiego przeciwko Władysławowi Diakunowi. Już dziś wiemy, że do „Starcia Tytanów” nie dojdzie, gdyż powiatowi działacze GRYF-a wycofali ten pozew. 

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ: "Starcie Tytanów zablokowane" 

Tym samym nie dowiemy się czy mieliśmy w tej sprawie do czynienia z politycznymi „oszołomami” (z jednej strony) czy też z pospolitym kłamcą (ze strony drugiej). To miał rozstrzygnąć, podczas niedoszłej rozprawy, Sąd Okręgowy w Szczecinie. O co w tym wszystkim chodzi?

W artykule „Zrobię wszystko aby pomóc zaniepokojonym rodzicom w sprawie sytuacji w Zespole Szkół”, zamieszczonym na stronach internetowych Dziennika Polickiego, pojawił się cytat z publicznej wypowiedzi Władysława Diakuna: „ … nie możemy pozwolić na to aby ceniony również za granicami naszego Państwa menadżer został w sposób cichy usuwany ze stanowiska i zwalniany z pracy

Wnioskodawcy, czyli poprzedni Zarząd Powiatu, żądali aby Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny zobowiązał Władysława Diakuna do zamieszczenia (we wskazanych środkach masowego przekazu) oświadczenia następującej treści:

Oświadczam, że moja wypowiedź wygłoszona dnia 11 listopada 2013 r. [ … ] odnosząca się do sytuacji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z której wynika, że Pani Dyrektor Beata Golisowicz, pełniąca swoją funkcję w latach 2003-2013, została w sposób cichy usunięta ze stanowiska i zwolniona z pracy jest nieprawdziwa   i narusza dobra osobiste Powiatu Polickiego. Za powyższe przepraszam.”

Dodatkowo wnioskodawcy zażądali 2.000 złotych, jako kwoty zadośćuczynienia, z przeznaczeniem jej na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

PBC