Redaktor Naczelny portalu policebezcenzury.pl Adam Wosik nie musi przepraszać byłego już Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza Ufniarza. Nie musi także pisać żadnego sprostowania czy też wyjaśnienia dotyczącego artykułu „Polickiego konwoju wstydu ciąg dalszy”. Musi jednak zasilić konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, gdyż – jak uznał Sąd – w/w publikacja mogła narazić Grzegorza Ufniarza na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez niego stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Wyrok w tej sprawie wydał sędzia Maciej Strączyński. Ten sam, który skazał na dożywocie Arkadiusza Kraskę ... 

Od autora: 

Czy wyrok ten jest kuriozalny? Nie! On jest skandaliczny i tego słowa będę używał do końca dni swoich. W ciągu najbliższych kilku dni opublikuję szczegóły toczącego się przez wiele miesięcy procesu. Opublikuję także uzasadnienie sądu pierwszej instancji i szczegóły apelacji, którą w tej sprawie sporządził mecenas Zbigniew Bogucki. Będzie to idealna wskazówka dla wyborców jak działa obecnie polski wymiar sprawiedliwości. Czytelnicy sami więc ocenią, czy wymaga on reformy czy też nie.

Adam Wosik