Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/i2o/inne/policebezcenzury/public_html/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JCommentsACL has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/i2o/inne/policebezcenzury/public_html/components/com_jcomments/classes/acl.php on line 17

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał wątpliwości. Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym. Decyzja zapadła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 roku. I jest prawomocna! Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoim wyrokiem wątpliwości Wojewody Zachodniopomorskiego, który uznał działalność Adama Pacholika (dyrektora spółki Trans-Net), jako rażąco naruszającą ustawę o samorządzie powiatowym. Wniosek: Adam Pacholik nie jest już radnym ... 

Aby przybliżyć zagadnienie publikujemy fragment treści uzasadnienia w tej sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:

   „Wojewódzki Sąd Administracyjny zgadza się ze stanowiskiem Wojewody, że związek funkcjonalny pomiędzy przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej Spółki zarządzanej przez AP, a faktem wykorzystywania mienia powiatu, jest w tym wypadku oczywisty, skoro środki pieniężne na sfinansowanie umownie określonych usług pochodzą z budżetu Powiatu Polickiego. O dysponowaniu tymi środkami decyduje Zarząd Powiatu, zaś niewątpliwy wpływ na ilość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie budowy "Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu", a także w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od podmiotu utworzonego przez Powiat Policki ma Rada tego Powiatu – w której radnym jest AP. Sytuacja taka bez wątpienia świadczy o konflikcie interesów – rodzi bowiem niebezpieczeństwo, że radny może w nieuprawniony sposób wpływać na Radę Powiatu w celu takiego ustalenia wysokości opłat ponoszonych za w/w usługi, aby przeznaczone na ten cel środki były jak najwyższe, a tym samym, aby w razie wyboru oferty jego firmy, zapewniały mu jak największą korzyść finansową. Tym samym wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę za wykonywane usługi pozostaje w ścisłej i bezpośredniej korelacji z budżetem powiatu".

I jeszcze jedna ważna informacja … W miejsce radnego powiatowego Adama Pacholika powołany zostanie obecny dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust.

Sprawa Adama Pacholika otwiera możliwość badania zasadności sprawowania madatu przez kolejnych radnych ... powiatu polickiego. 

Adam Wosik

Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w systemie. Zapraszamy do rejestracji.