Prezes spółki TRANS-NET Adam Pacholik zostaje radnym powiatowym. Składa ślubowanie, a jego ugrupowanie – czyli Wspólnota Samorządowa GRYF XXI – tworzy koalicję rządzącą. W trakcie sesji (w głosowaniu) Adam Pacholik i jego koledzy „partyjni” wybierają Starostę Polickiego i Zarząd Powiatu w Policach. Ten sam Starosta wyznacza następnie tzw. komisję przetargową, która ... dokonuje wyboru spółki TRANS-NET jako wykonawcy usługi świadczonej dla Starostwa Powiatowego w Policach. Koszt tej usługi przekracza 300.000 złotych. 

To co dzieje się w sąsiadujących ze sobą budynkach przy ul. Tanowskiej (czyli w siedzibie spółki TRANS-NET i w siedzibie Starostwa Powiatowego), to nie fikcja literacka. To "stan umysłu", któremu niestety biernie przyglądają się władze Powiatu Polickiego. Co dalej? 

Na „reakcję” wszystkie zainteresowane strony mają trzy miesiące od momentu złożenia ślubowania. Po tym okresie „głos w sprawie” musi zabrać Rada Powiatu Polickiego. Jeśli uzna, że „nic się nie stało” wówczas „do akcji” wkracza ... wojewoda zachodniopomoski. 

ciąg dalszy nastąpi ...

Adam Wosik