Tajny Współpracownik Służby Bezpieczeństwa PRL, członek elitarnego Oddziału Polityczno-Obronnego PZPR, wysocy rangą działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej czy też ... Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej – tak wygląda skład osobowy jednego z lokalnych Komitetów Wyborczych starających się o mandat zaufania społecznego. Listę w/w "kombatantów" uzupełnia liczna stajnia polickich "resortowych dzieci", którym nie przeszkadza obecność na jednej liście z "wielibicielami" Stanu Wojennego.

W całej tej zabawie przedwyborczej nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie jeden drobiazg. To "kombatanckie" towarzystwo od wielu miesięcy lansuje się w Policach na wielkich PATRIOTÓW zapominając o swojej, utajnianej przez wiele lat przeszłości. Przeszłości, na szczęście, szczegółowo opisanej w książce "Police – Historia Nieznana". Jej treść zapewne otworzy oczy wielu wyborcom i ... przyniesie wymierny efekt przed wrzuceniem głosu do urny wyborczej.

Adam Wosik