Jaka firma w Policach zajmuje się sprzedażą worków bokserskich, piaskownicy czy też lampek choinkowych? Mieszkańcy nie uwierzą … TRANS-NET! To nie jest żaden żart, a jedynie wyciąg z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Czym jeszcze zajmuje się ta firma? Buduje drogi gminne, remontuje przedszkola, a w „chwili wolnej” usuwa drzewa i krzewy będące w złym stanie zdrowotnym. Policcy prywatni przedsiębiorcy przecierają oczy ze zdumienia, gdyż w/w usług nie ma w bieżącej ofercie TRANS-NET-u. 

Czym aktualnie zajmuje się w/w przedsiębiorstwo? Zgodnie z ofertą znajdującą się na stronie internetowej … „specjalizuje się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów. W pełnym zakresie świadczy także usługi motoryzacyjne”. Dlaczego więc firma ta zamiast realizować swoje zadania „statutowe” zabiera chleb prywatnym przedsiębiorcom? 

Poniżej publikujemy wykaz wszystkich dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej zleceń, które otrzymało (od Urzędu Miejskiego w Policach) Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET w Policach. Pod uwagę wzięliśmy zlecenia tylko z roku 2018 przekraczające 5.000 złotych. 

2.127.191,09 złotych: Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola nr 8 w Policach
1.399.844,50 złotych: Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola nr 5 w Policach - etap II
1.289.279,11 złotych: Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola nr 5 w Policach - etap I
   965.405,35 złotych: Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Siedleckiej 2B w Policach
   540.000,00 złotych: Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap IV
   414.000,00 złotych: Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia
   299.551,83 złotych: Budowa Grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8
   225.000,00 złotych: Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
   146.689,50 złotych: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach
   119.604,24 złotych: Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej
     99.900,00 złotych: Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo
     41.310,30 złotych: Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)
     41.075,00 złotych: Budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz
     39.901,00 złotych: Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu
     13.943,28 złotych: Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem "Rozbudowa terenów nad Łarpią"
     10.000,00 złotych: Umowa na obsługę dystrybutorów do worków na psie odchody.
       7.000,00 złotych: Kupujący kupuje a Sprzedający sprzedaje worek bokserski, piaskownicę, lampki choinkowe ... 
       7.000,00 złotych: Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu PET, makulatura, szkło.
       7.000,00 złotych: Remont wjazdu do bram garażowych OSP Police
       6.000,00 złotych: uzupełnienie oznakowania w ramach zadania "Budowa węzła przesiadkowego w Policach"
       5.000,00 złotych: Umowa na zakup 4 dystrybutorów do worków na psie odchody.