Z drogą nr 115 w Tanowie to jest mniej więcej tak … Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłasza przetarg na jej remont i WYŁANIA WYKONAWCĘ. Później następuje pisemna „interwencja” polickiej „zielonej” władzy. Po tej „interwencji” Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zmuszony zostaje do UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU. No i na samym końcu okazuje się, że ... jedni bardzo chcą, a drugim jakoś tak nie specjalnie na czymkolwiek zależy. Ale po kolei ... 

A teraz szczegóły, z którymi zapoznać powinien się każdy mieszkaniec Tanowa … 

17 lutego 2017 roku Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg na „przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 115 przez miejscowość Tanowo”. Po jego przeprowadzeniu wyłania wykonawcę tych robót. 

13 marca 2017 roku Burmistrz Władysław Diakun zwraca się do Marszałka Olgierda Geblewicza z prośbą o „zbudowanie wspólnego zespołu zadaniowego koordynującego przebieg tej inwestycji”. Marszałek przychyla się do tej prośby. 

27 kwietnia 2017 roku Zarząd Dróg w Koszalinie, mając świadomość upływających terminów, pyta Burmistrza Władysława Diakuna dlaczego nie wszczął jeszcze procedury przetargowej na kanalizację w Tanowie? 

15 maja 2017 roku Burmistrz Władysław Diakun oznajmia, że ogłosi przetarg najpóźniej 14 czerwca 2017 roku, umowę z wykonawcą podpisze najpóźniej 14 sierpnia 2017 roku, a roboty w Tanowie ruszą najpóźniej 4 września 2017 roku. 

4 września 2017 roku "wkurzony" Zarząd Dróg w Koszalinie pyta Burmistrza Władysława Diakuna czy nie zmieni technologii wykonania kanalizacji sanitarnej z przekopowej na bezwykopową (metodą przewiertów). To umożliwiłoby Zarządowi Dróg w Koszalinie samodzielne wykonanie robót drogowych (bez czekania na wykonanie kanalizacji).

30 października 2017 roku Burmistrz Władysław Diakun informuje, iż metoda bezwykopowa nie jest możliwa. Zapewnia także, że do 10 listopada 2017 roku odbędzie się przetarg, do 20 grudnia 2017 roku podpisana zostanie umowa z wykonawcą, a roboty zakończą się 30 kwietnia 2019 roku. 

7 listopada 2017 roku „wkurzony na maxa” Zarząd Dróg w Koszalinie stawia Burmistrzowi Władysławowi Diakunowi ultimatum: prace mają być zakończone do lipca 2018 roku. 

I żeby była jasność … Zapowiadane przez Burmistrza Władysława Diakuna (na dzień 20 grudnia 2017 roku) podpisanie umowy z wykonawcą nie doszło do skutku ... 

Adam Wosik