Ponad MILION złotych naszych, publicznych pieniędzy przeznaczyć chce w roku wyborczym Burmistrz Władysław Diakun na tzw. „PROMOCJĘ”. Stosowny projekt w tej sprawie został już przesłany radnym Gminy Police i trafi pod obrady (pod głosowanie radnych) już 18 grudnia. Mieszkańcy zapewne zadają sobie głośno pytanie: NA CO IDZIE TA KASA? Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz kwot (w całości pochodzących z naszych podatków) zaproponowanych przez „szefa wszystkich szefów” naszego samorządu. 

406.200 PLN – polityka informacyjna (m.in. portale społecznościowe) 

140.000 PLN – bieżąca realizacja zadań Burmistrza (m.in. zakup suwenirów)

140.000 PLN – organizacja targów gospodarczych (transgranicznych) 

110.000 PLN – przygotowanie materiałów promocyjnych (m.in. na targi) 

  80.000 PLN – materiały promocyjne (zakup gadżetów reklamowych)  

  70.000 PLN – publikacje promocyjne (m.in. albumy i foldery)  

  70.000 PLN – udział w wydarzeniach (sponsorowanie imprez promocyjnych) 

  15.000 PLN – artykuły i relacje promocyjne (opłacane w mediach lokalnych)

Powyższe kwoty nie obejmują oczywiście wydatków Biura Rady Miejskiej, czyli kolejnych kwot kierowanych m.in. na relacje z posiedzeń Rady Miejskiej w Policach. 

Adam Wosik