Z archiwum IPN: TW „Jan” – część I

Kim był Tajny Współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Jan”? Jaką rolę odegrał w latach 70-tych ubiegłego stulecia? Kto był jego oficerem prowadzącym? W jakich Sprawach Operacyjnego Sprawdzenia uczestniczył? Wiele pytań. Dzięki zachowanym archiwom Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie poznamy jego „niepisaną” nigdzie historię. A będzie to lektura niezwykle pasjonująca.

Z archiwum IPN: TW „Jan” – część II

Spotkałem się z ps. „Jan” przed jego wyjazdem na szkolenie do RFN i mniej więcej w tym okresie dokonałem jego rejestracji. Moje kontakty z nim trwały od dwóch do około trzech lat” – zeznał przed Prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej porucznik Służby Bezpieczeństwa Waldemar Wojciechowski. Akta operacyjne tej sprawy zachowały się w Wydziale III-A Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie.

Z archiwum IPN: TW „Jan” – część III

Jest rok 2006 i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ustawę o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Na podstawie w/w aktu prawnego ubiegający się o tzw. funkcję publiczną OBYWATEL IKS składa (28 lutego 2008 roku) oświadczenie lustracyjne, w którym oznajmia, iż „nie pracował”, „nie pełnił służby” ani też „nie był współpracownikiem” organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu zapisów przywołanej ustawy.

Z archiwum IPN: TW „Jan” – część IV

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w żadnym wypadku nie wynika, aby IKS był świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Brak jest na to jakichkolwiek dowodów. Zeznania funkcjonariuszy SB wskazują jedynie, iż dokonali oni rejestracji TW ps. „JAN”, lecz brak jest potwierdzenia, aby rejestracja ta była świadomym aktem woli” – to stanowisko obrony obywatela IKS przekazane Sądowi Okręgowemu w Szczecinie.

Z archiwum IPN: TW „Jan” – część V

Wnoszę o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez orzeczenie utraty przez obywatela IKS prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego” - to treść apelacji Prokuratora IPN skierowanej w dniu 24 stycznia 2011 roku do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Z archiwum IPN: TW „Jan” – część VI

IN DUBIO PRO REO – to zasada prawna, zgodnie z którą wątpliwości nie dających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść oskarżonego. Zasada ta może występować w dwóch odmianach: pozytywnej (polegającej na nakazie rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego) i negatywnej (polegającej na zakazie rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonego). I z tego właśnie „zakazu rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonego” skorzystał w swoim ostatecznym wyroku wymiar sprawiedliwości.

Ostatnie komentarze

 • Kontakt z redakcją:

  kryyceo 17.11.2017 21:49
  WALEK W OSiR WEJDZ W LINK PONIZEJ pastebin.com/F332VABa
   
 • Miasto Partnerskie Polic czci zbrodniarzy Polaków!

  Janusz Zdanowicz 13.07.2017 00:34
  „większość komisji problemowych Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała propozycję nawiązania współpracy” ...
   
 • Utajnione umowy Burmistrza „pod lupą” radnych

  Magazyn_Policki 13.05.2017 17:22
  Możliwe, że poznamy. Tylko co z tego będzie wynikać?
   
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne w Urzędzie Miejskim!

  Janusz Zdanowicz 11.05.2017 00:55
  A to ci dopiero miłośnik żeglarstwa :-) A ja głupi myślałem że to Burmistrz Pisański był większym ...
   
 • Za wodę jak za zboże! Ratuj się kto może!

  harnas 19.04.2017 01:36
  Zakłady Chemiczne Police od lat nie podwyższają cen za zrzut ścieków do oczyszczalni. Tak napisała ...
   
 • Czy proces TW ps. „JAN” zostanie wznowiony?

  adelajda48 08.04.2017 13:59
  może w końcu się wyda, kto jest kto....
   
 • Kiedy do Jasienicy wkroczą służby specjalne?

  Janusz Zdanowicz 08.01.2017 09:50
  Że pieniądze nie "śmierdzą" nie wiedzą tylko mieszkańcy okolic okolicznych posesji. Ja proponuję ...